د جنسیت پربنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه ۱۶ ورځنی کمپاین - تیاتر

مشارکت په  قلات ښار، بي بي خاله ښوونځی کښي د تیاتر پروګرام لري چي  د ښځو او انجونو په وړاندي دتاوتریخوالي، په لارو او سړکونو باندي اذار او اذیت، او په کوچنیوالي کښي د ودولو دمخنیوي په باب پوهاوی تمثیل کړي.

همدا راز دفرصت څخه په استفاده، دښځو او انجونو تشویقول چي خپلي قضیې ،عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړي؛ خپلي لوڼي او خویندي ښوونځي ته ولېږي او دناوړه دودونو په مقابل کښي ودریږي.    

د جنسیت پربنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه ۱۶ ورځنی کمپاین - تیاتر

2019-11-27 11:36:00