تبادل افکار میان علما دین، ریاست حج و اوقاف و محصلان دانشگاه بالای محو خشونت علیه زنان

قراراست فردا 3 دسمبر 2019 کنفرانس تبادل افکار میان علمای دین، ریاست حج واوقاف و محصلان دانشگاه

بالای محو خشونت علیه زنان را در ولایت بامیان برگزار نمایم.

محور اساسی بحث در این گردهمایی تبادل افکار بالای محو خشونت علیه زنان  به مناسبت کمپاین بین المللی شانزده روزه محو خشونت علیه زنان میباشد.

بدین ملحوض از تمام اشتراک کنندگان صمیمانه تقاضا بعمل میاید تا با استفاده از شعار و پیام های این کمپاین و از دیدگاه اسلام بالای موارد ذکر شده صحبت همه جانبه داشته باشند.

 

شعار منتخب پروژه مشارکت: خشونت علیه زنان را خاتمه دهیم!

 

پیام‌های منتخب پروژه مشارکت در کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در سال 2019:

 

·         ازدواج اجباری زمینه ساز افزایش خودکشی دختران و مرگ و میر مادران است

·         از خشونت خانوادگی دست برداریم تا الگوی بد برای فرزندان خود نباشیم

·         آزار و اذیت زنان خلاف اصول دینی و عمل غیر قانونی است

·         آزار و اذیت خیابانی زنان و دختران نمایانگر حقارت ماست نه قدرت! 

·          سکوت را بشکنیم و به خشونت خاتمه دهیم.

2019-12-02 13:13:30