د عامه پوهاوي غونډه - لغمان

د ښځو پروړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي


د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلوی کمپاین پربنسټ،  د مشارکت  ختیځ زون دفتر (دسمبر/۸/ ۲۰۱۹ )  د لغمان ولایت د ښځو چارو ریاست سره په همغږی او په ګډه ۱۶  ورځني کمپاین اهمیت د عامه پوهاوی ناسته ترسره کړي.

د غونډی اجنډا/موضوع، دمشارکت  لاسته راوړني، د ازار او اذیت او تاوتریخوالي په مخنیوي کښي دمدني ټولنو، دولتي او عدلي ارګانونو او کورنیو، مسؤلیت او نقش همدا رنګه  ښځي او انجوني څنګه کولای شي چي د رسمي عدلي سیسټم له ګټو څخه استفاده وکړي او خپلي قضیې له عدلي او قضايي ارګانونو سره ثبت کړي.

2019-12-04 12:47:07