راډیويي ګردی مېز ترتیبول (د ښځو پروړاندې د تاو تریخوالي د له مینځه وړو په هکله)

د ښځو پروړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي


د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلوی کمپاین پربنسټ،  د مشارکت  ختیځ زون دفترد راډیو ګردي میز  خپرونه په لاره واچوي.

د خپروني موخه:

په لغمان ولایت کي د جبري  ودونو مخنیوي، د ښځو او ماشومانو په وړاندي  د تاوتریخوالی ناوړي پايلي او د انجونو د زوروني د قضیو د ثبتولو د پروسه  د عدلي او قضايی ارګانونو په اړه معلومات.

راډیويي ګردی مېز ترتیبول (د ښځو پروړاندې د تاو تریخوالي د له مینځه وړو په هکله)

2019-12-04 13:06:24