فینال مسابقه فوتبال بین دختران به مناسبت کمپاین محو خشونت علیه زنان در هرات

خشونت علیه زنان را خاتمه دهید


فردا 9 دسمبر قرار است فینال مسابقه فوتبال بین دختران به مناسبت کمپاین محو خشونت علیه زنان در هرات دایر شود.

2019-12-08 10:05:28