کنفرانس تأمین صلح در سطح حکومت محلی با تمرکز بر نقش زنان در آن

پروژه های مشارکت (Musharikat) و SHAHAR  یک کنفرانس تحت نام "تأمین صلح در سطح حکومت محلی با تمرکز بر نقش زنان در آن" را برگزارنمود. این کنفرانس با مقامات شهرداری ها کمک خواهد کرد تا بنیان گذار و زمینه ساز روند صلح در افغانستان باشند. در پایان این کنفرانس، پیشنهادات که قابل عملی شدن می باشند ارائه خواهند شد.

سوالات مورد بحث عبارت اند از: نقش زنان در تأمین صلح در سطح محلی، باید چگونه باشد؟ چگونه مقامات محلی شهرداری می توانند از ادغام زنان در روند صلح در سطح محلی، حمایت کنند؟


د مشارکت (Musharikat) او SHAHAR پروژې د "ښځو وڼدې ته په پام د سیمه ییزې حکومتولۍ په کچه د سولې راتګ" ترنامه لاندې به یو کنفرانس په لاره واچولو. دغه کنفرانس به د ښاروالۍ له چارواکو سره مرسته وکړي ترڅو په افغانستان د سولې لړۍ لپاره لاره هواره کړي. د دغه کنفرانس په پای کې به یو لړ د پلې کېدو وړ وړاندیزونه هم شریک شي.

د بحث لپاره پوښتنې دا دي: په سیمه ییزه کچه د سولې په راوستلو کې باید د ښخو ونډه څه ډول وي؟ د ښاروالۍ سیمه ییز چارواکي څنګه کولای شي په سیمه ییزه کچه د سولې په لړۍ کې د ښځو له ګډون څخه ملاتړ وکړي؟

کنفرانس تأمین صلح در سطح حکومت محلی با تمرکز بر نقش زنان در آن

2020-02-05 14:51:15