برنامه آگاهی دهی میز مدور رادیوی به مناسبت از تجلیل روز جهانی زن 8 مارچ - دایکندی

بنام خداوند بخشنده مهربان.

میز مدور رادیوی به مناسبت تجلیل از روز جهانی زن (هشتم مارج) با محور محو خشونت علیه زنان و کودکان در استدیو رادیو دایکندی تولید وروی موج88.9FM  پخش و نشر گردید.

این برنامه با گردانندگی عزت توانا و مهمانان برنامه، هریک حبیبه شجاعی مدیر آگاهی عامه ریاست امور زنان ولایت دایکندی، میرزا حسنی یک تن از اعضای ایتلاف‎های محو خشونت علیه زنان و رییس شبکه جامعه مدنی ولایت دایکندی، عزیزه ذبیحی فعال حقوق زن و رییس خانه امن ولایت دایکندی و آقای شریفی نماینده ریاست ارشاد و حج و اوقاف ولایت دایکندی به اجرا در آمد.

در این برنامه از طرف مجری، سوال‌های مربوط کارکرد های ایتلاف منع آزار و اذیت زنان و کودکان، کارکرد کمیته منع خشنونت علیه زنان و کودکان و چگونگی تشویقی زنان به مراجعه نمودن آنها به نهاد های عدلی و قضایی مطرح گردید که از سوی مهمانان جواب ارایه و تبادل نظر و افکار صورت گرفت.

همچنان در این میز از روز زن تجلیل شده و این روز را به تمام زنان افغانستان و بویژه دایکندی تبریک و خجسته باد گفته شد و این روز مدیون زحمات زنان کارکر عنوان شد.

برنامه آگاهی دهی میز مدور رادیوی به مناسبت از تجلیل روز جهانی زن 8 مارچ - دایکندی

2020-03-15 11:08:56