میزگرد رادیویی در مورد اهمیت آموزش دختران و استخدام معلمین اناث توسط معارف، از رادیو دنیای نو ولایت فراه

امروز ۵شنبه ۳۰ آپریل میزگرد رادیویی در مورد اهمیت آموزش دختران و استخدام معلمین اناث توسط معارف، از رادیو دنیای نو ولایت فراه (89.3) با حضور یک تن از فعالین حقوق زن، یک تن از فعالین رسانه ای و یک عضو مشارکت دایر شد.  ساعت ۵ تا ۶ شام نشر گردد. در این میزگرد نماینده حج و اوقاف ولایت فراه و نماینده ریاست معارف این ولایت اشتراک خواهند داشت.

تکرار نشر این برنامه ساعت ۵ تا ۶ خواهد بود. در این برنامه در مورد اهمیت آموزش دختران و استخدام معلمین بیشتر از قشر اناث تبادل نظر صورت گرفت

میزگرد رادیویی در مورد اهمیت آموزش دختران و استخدام معلمین اناث توسط معارف، از رادیو دنیای نو ولایت فراه

2020-04-30 11:23:02